Nieuwsblad Voor Den Boekhandel

Download Nieuwsblad Voor Den Boekhandel ebook PDF or Read Online books in PDF, EPUB, and Mobi Format. Click Download or Read Online button to Nieuwsblad Voor Den Boekhandel book pdf for free now.

Nieuwsblad Voor Den Boekhandel

Author :
ISBN : NYPL:33433069127045
Genre : Bibliography
File Size : 44.98 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 278
Read : 1097

With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
Category: Bibliography

Boekengerucht

Author : Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
ISBN : UOM:39015033900617
Genre : Book industries and trade
File Size : 53.25 MB
Format : PDF, Docs
Download : 813
Read : 299

Category: Book industries and trade

Nieuwsblad Voor Den Boekhandel

Author : Vereeniging Ter Boekhandels
ISBN : 113052468X
Genre :
File Size : 57.42 MB
Format : PDF, Mobi
Download : 390
Read : 188

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1843 Excerpt: ...welke hun ton verkoop waren gegeven tonzij er cene maand was verloopcn sedert den dag, waarop zij dczelve hadden ontvangen. De Hoogcschool beval hun, dadelijk den titel en den prijs van het bock aan te plakken. L)e prijs moest niet aan den Boekverkooper, maar aan den cigenaar betaald worden. Dc Boekvcrkooper ontving allcen zijn regt, dat op 4 penningen voor elke livre van den totalen prijs bepaald was. Zoo de Boekverkoopers eenig bedrog plcegden, werden zij afgezet.--.. Bij ordonnantie van Philippns den Schoonen, van 1304, was het den provoost van Parijs verboden, de Boekverkoopers voor hoofdgeld aan tc slaan; men zict uit eene aktc van 1323, dat zij geheel van de Hoogcschool af hingen. Dezc aktc bepaaldc dc vereischten, om tot den stand van Bockverkooper tc worden tocgelaten. De Hoogcschool-wilde, dat dc karididaat ter naam cn faam zoude staan; dat hij genoegzaam met de waardc en den prijs der bocken bekend zoude zijn, cn eenen borgtogt van 100 francs zoude stellen. De rector schrcef den naam van den benoeraden cn dc dagteekening zijncr aanstelling op het register. In dc uitoefening van hunnen handcl waren dc Boekverkoopers aan zecr l stige voorwaarden onderworpen, wclkc tevens, en dc magt der Hoogcschool cn dc schaarsheid der bocken bcwijzen. Het was hun verboden, eenig cxcmplaar tc vervreemden, zonder er aan de vergaderde Hoogcschool kennis van te gcvcn, opdat er maatregelen wierdengenomen, ten eindc de Hoogcschool nict een nuttig bock zoude missen. Dc huurprijs van elk bock was getarifieerd, en het was den Boekverkoopers bevolcn, dit tarief nict te boven tc gaan; zij mogten ook Imune excmplaren niet weigeren aan wie ze wilde overschrijven, tegen een onderpand, door den huurder tc geven, cn een salaris, zoo als het door de Hoogcschool was bepaald. Da...
Category:

Wentia

Author :
ISBN : UOM:39015027108763
Genre : Botany
File Size : 45.8 MB
Format : PDF, Mobi
Download : 763
Read : 818

Category: Botany

New Serial Titles

Author :
ISBN : UOM:39015024210927
Genre : Periodicals
File Size : 59.65 MB
Format : PDF, ePub, Mobi
Download : 639
Read : 1030

Category: Periodicals

Arte Et Libris

Author : Erasmus Antiquariaat en Boekhandel
ISBN : UVA:X000955668
Genre : Art
File Size : 80.78 MB
Format : PDF, ePub
Download : 570
Read : 697

Category: Art