Kriget Pa Ostfronten

Kriget Pa Ostfronten

Written by: Leon Degrelle

FREE
  • Publisher:
  • Publish Date: 2016-08-25
  • ISBN-10: 9187339617
  • ebook-kriget-pa-ostfronten.pdf
READ ONLINE DOWNLOAD

In order to read or download eBook, you need to create FREE account.
eBook available in PDF, ePub, MOBI and Kindle versions

Recent Activity

Book Summary

Detta Ar den episka historien om den vallonska legionen, en enhet av belgiska frivilliga i andra vArldskrigets paneuropeiska SS-styrka, berAttad av den legendariska person vars oOvertrAffade frontstridserfarenhet och litterAra talang gjort honom till den frAmsta talesmannen fOr sina stupade kamrater. Leon Degrelle ryckte in som menig soldat i striderna, fOrArades ett flertal utmArkelser och avancerade snabbt i graderna till att tillslut vara befAlhavare Over SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien. I memoarerna beskriver Degrelle livfullt hur han och hans kamrater uthArdade fara, umbAranden, vinande kulor och granatsplitter - pA de solstekta stApperna i Ukraina, vid foten av Kaukasus, under de kallaste vintrarna, genom stinkande lera och helvetets flammor i Tjerkassy, och Over de bOljande slAtterna i Estland och det pommerska flodlandskapet. Boken inkluderar Aven fascinerande fOrstapersonsbeskrivningar frAn mOten med Hitler, Himmler och andra personligheter i Tredje riket.

Members Online